Våra rättsområden

Juristerna Madsen & Partners  är en juristbyrå med särskilt focus på det humanjuridiska området men som även erbjuder rådgivning inom företagsjuridikens värld.

Hos oss skall du som klient alltid kunna känna dig trygg och kunna lita på att din jurist arbetar helhjärtat och passionerat med ditt ärende. 

 

Familjerätt

Familjerätt kan avse till exempel äktenskapsskillnad eller barns vårdnad, umgänge och boende. Vi hjälper Dig i denna typ av ärenden men även med att upprätta bland annat äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev och testamenten.
I familjerättsliga tvister kan Du ofta få rättshjälp eller rättsskydd ur Din hemförsäkring. Vi hjälper Dig att söka sådant bistånd.
 

Tvstemål

Tvistemål kan avse till exempel en tvist om pengar eller egendom. Vi hjälper Dig i denna typ av ärenden både när det gäller biträde vid domstol eller i syfte att lösa tvisten innan denna når rätten. I de flesta tvistemål kan Du få rättshjälp eller rättsskydd ur Din hemförsäkring. Vi hjälper Dig söka om detta bistånd.
 

Asyl och migrationsrätt

Alla jurister på Juristerna Madsen & Partners har lång erfarenhet inom asyl och migrationsrätt. I många ärende kan du ha rätt till offentlgit biträde vilket innebär att kostnaden för ditt juriska biträde helt stannar på staten.
 

Socialrätt

Vi biträder dig mot myndigheter och inför domstol i mål som gäller tvångsvård enligt LVM, LVU, LPT och LRV. I dessa mål arbetar vi som offentliga biträdet, vilken innebär att du som klient inte betalar något för vårt biträde. Om Du önskar någon av våra jurister kan du Begära att han/hon skall förordnas som Ditt offentlgit biträde. 

Vi arbetar också med mål som gäller sjukersättning och sjukpenning - i dessa mål beviljas du som regeler ingen ersättning för ditt juridiska biträdet. 
 

Försäkringsjuridik

Har du varit med om en trafikolycka eller en annan olycka och inte är nöjd med den ersättning som du blivit erbjuden av ditt försäkringsbolag, då är du välkommen att kontakta oss för en genomgång och konsultation av ditt ärende. I många fall kan du ha rätt till kostnadsfritt juridisk biträde eller rättskydd ifrån din försäkring. 
 

Hästjuridik

Jur. kand. Daniel Madsen har erfarhet från hästjuridikens värld och åtar sig uppdrag inom detta rättsområde som behandlar allt som rör hästar från köp/försäljning, till uppfödning, skatt och moms frågor. 
 

Affärsjuridik

Juristerna Madsen & Partners erbjuder biträde och rådgivning inom affärjuridik vilket bland omfattar biträde vid tvister, medling vid tvister, upprättande av kommerciella avtal, granskning av avtal och så vidare.