Arvode - löpande uppdrag

 

Vårt arvode för löpande uppdrag: 

Privatpersoner (samtliga priser ink moms)

Inledande möte (1 timme)* 500:-
Tillkommade timmar 1677:50 :-**
Tidsspillan (restid)                          1537:50 :-
KM kostnad 38 :- / mil
Fakturaavgift 55 :- Företagskunder (samtliga priser ex moms)

Inledande möte (1 timme)* 500 :-
Tillkommande timmar 1750 :-**
Tidspillan (restid) 1230 :-
KM kostnad 30,50:- / mil
Fakturaavgift 44 :-


* Erbjudandet gäller inte för det fall du beviljas rättsskydd, rättshjälp eller nedsatrådgivningsavgift enligt rättshjälpslagen. 

** Minsta debitering 15 minuter.

Arvode - fast pris

Som huvudregel gäller gäller debitering per timme löpande dock kan vi erbjuda fastpris på klart avgränsade uppdrag, några exempel följer nedan (samtliga priser ink moms):
 

Testamente 3500 :-*
Bodelning äktenskapskillnad 5000 :-*
Bodelning sambor 4000 :-*
Bouppteckning 5000:-*
Arvskifte 5000:-*
Äktenskapsförord 2495:-*
Samboavtal 2495:-*
Samägandeavtal 3000:-*
Skuldebrev 2495 :-*
Hyresavtal  2495 :-*
Övriga nyttjanderättsavtal Enligt offert
Gåvobrev 2495 :-*
Avtalsgranskning Enligt offert
Köpeavtal bostadsrätt / fastighet 5000 :-*

 


*Vi förbehåller oss rätten att justera priser om ditt upprag är mer omfattande än normal uppdrag t.ex. komplicerade arvsförhållande med egendom utomlands. 

Angivna priser ovan inkluderar inte eventuella skatter, ansökningsavgifter eller andra kostnader utanför vårt uppdrag att upprätta handlingarna enligt ovan. 

Vi ber er vänligen observera att inga handlingar överlämnas till Er innan vi erhållit full betalning.