Medarbetare

Daniel Madsen
VD, jur. kand.

 

Daniel arbetar med familjerätt, tvistemål, försäkringsjuridik (bland annat personskador), socialförsäkringsrätt m.m.

Daniel åtar sig också uppdrag som offfentligt biträde i migrationsmål, LVU-, LVM samt LPT-mål. 

Språk utöver Svenska: Danska, Engelska, Tyska samt Polska

Daniel Madsen har mottagning även i Malmö, Stockholm, Örebro, Skara och Jönköping efter tidsbeställning.
Vxl-nummer: 
010-4904350

E-post: 
daniel@madsenpartners.se

Matilda Kroon
jur. kand. 

 

Matilda arbetar med familjerätt, tvistemål, försäkringsjuridik (bland annat personskador), socialförsäkringsrätt m.m.

Matilda åtar sig också uppdrag som offfentligt biträde i migrationsmål, LVU-, LVM samt LPT-mål. 

Språk utöver Svenska: Engelska

Matilda Kroon har mottagning även i Malmö, Stockholm och Jönköping efter tidsbeställning.
Vxl-nummer: 
010-4904350

E-post: 
matilda@madsenpartners.se

 

Emmy Hultgren
Jur. kand.

 

 Emmy arbetar med familjerätt, tvistemål, försäkringsjuridik (bland annat personskador), socialförsäkringsrätt m.m.

Emmy åtar sig också uppdrag som offfentligt biträde i migrationsmål, LVU-, LVM samt LPT-mål. 

Språk utöver Svenska: Engelska

Emmy Hultgren har mottagning även i Malmö, Stockholm, Örebro och Jönköping efter tidsbeställning.
Vxl-nummer: 
010-4904350

E-post: 
emmy@madsenpartners.se